Opanuj cykl PDCA i popraw swoje SEO

Jeśli jest jedna rzecz, której można być pewnym w świecie marketingu cyfrowego, to to, że trzeba się stale rozwijać, aby utrzymać się na powierzchni. Sposób, w jaki podchodzisz do tego zadania, decyduje o sukcesie, trwałości i znaczeniu twojego biznesu na rynku. Postępowanie zgodnie z zasadami PDCA może znacznie uprościć sprawę. Nie jest to tylko fikuśny […]

Kategorie: Różne

Czas czytania:
8 min

Opublikowano:

Zaktualizowano:


Jeśli jest jedna rzecz, której można być pewnym w świecie marketingu cyfrowego, to to, że trzeba się stale rozwijać, aby utrzymać się na powierzchni. Sposób, w jaki podchodzisz do tego zadania, decyduje o sukcesie, trwałości i znaczeniu twojego biznesu na rynku. Postępowanie zgodnie z zasadami PDCA może znacznie uprościć sprawę.

Nie jest to tylko fikuśny akronim, którym możesz przykuć uwagę swoich klientów w newsletterze; PDCA oznacza Plan-Do-Check-Act i jest to system doskonalenia procesów, który może pomóc usprawnić twoje strategie SEO.

Pomyśl o PDCA jako o przewodniku prowadzącym krok po kroku do uzyskania pożądanych rezultatów. Po raz pierwszy metoda ta została wprowadzona przez amerykańskiego statystyka i fizyka, W. Edwardsa Deminga, i została wdrożona w wielu branżach na całym świecie – SEO nie jest tutaj wyjątkiem.

Cykl PDCA pomaga w ciągłym ulepszaniu produktów i usług w prosty, ale praktyczny sposób, zarówno jeśli chodzi o indywidualne projekty, jak i sposób działania firmy. Nie ma potrzeby zgadywać co zrobić, aby zanotować poprawę.

Zrozumienie cyklu PDCA

PDCA lub cykl Deminga — nazwany tak na cześć jego propagatora — jest strukturą zarządzania zaprojektowaną w celu promowania ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Cykl składa się z czterech kroków (stąd akronim PDCA), które prowadzą do siebie nawzajem.

Oryginalna metoda została wprowadzona przez fizyka Waltera Shewharta — tego samego amerykańskiego statystyka i fizyka, który wywarł wpływ na Deminga i ojca kompleksowego zarządzania jakością.

Początkowy cykl Shewharta, zakorzeniony w metodzie naukowej, obejmował fazę Badania (Study) zamiast Sprawdzania (Check). W. Edwards Deming argumentował, że lepiej wyjaśnia to cel trzeciej fazy, którym jest dokładny ogląd wyników i dokonanie kompleksowej analizy.

Z biegiem czasu model PDCA ewoluowało w bardziej wszechstronną metodę doskonalenia. Jest on obecnie wykorzystywany jako narzędzie do zarządzania i kontroli jakości. Jest to najlepsza praktyka do rozwiązywania drobnych problemów w kontrolowanych środowiskach, na przykład w systemie produkcyjnym Toyoty lub filozofii lean manufacturing, jako standardowe procedury operacyjne.

Dlaczego to ważne?

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój marketingu cyfrowego, SEO i sztucznej inteligencji. Mimo to rynek bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje ludzkiej strategii i osądu.

Metoda PDCA kładzie nacisk na uczenie się i doskonalenie jako część pracy - a nie oddzielny proces - umożliwiając wdrażanie zmian w strategii na bieżąco.

Raf Chomsky
CEO NoN Agency i zwolennik cyklu PDCA

Cztery etapy PDCA

Zanim przejdziemy do wykorzystania PDCA w SEO, przyjrzyjmy się bliżej czterem etapom modelu Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (Plan-Do-Check-Act).

PLAN

Początkowy* etap cyklu. W nim przedstawia się problem, który należy rozwiązać lub proces, który chce się usprawnić. Twoim celem jest zebranie jak największej ilości informacji, zidentyfikowanie wszelkich odchyleń od normy i opracowanie solidnego planu, który pozwoli ci osiągnąć zamierzony cel.

Należy pamiętać, że w tej fazie należy skupić się na osiągnięciu pożądanych wyników. Oznacza to, że plan powinien opierać się na zidentyfikowanych czynnikach, a jego cele powinny być konkretne i mierzalne. Wsparcie tego etapu innymi narzędziami zarządzania, takimi jak analiza SWOT lub wyznaczanie celów SMART, to dobry pomysł. Może brzmi to banalnie, ale nie ma potrzeby nadmiernego komplikowania rzeczy zaraz na starcie; zacznij od zbudowania solidnych podstaw.

* Czy etap Plan jest zawsze na początku?

Niektóre organizacje wdrażają model zarządzania OPDCA. W tej zaktualizowanej metodzie proces rozpoczyna się od Obserwacji (Observation) – zaczynasz od zebrania obiektywnych informacji o projekcie (jeszcze) bez Twojego wkładu.

Jednak ten dodatkowy krok nie zawsze pasuje do iteracyjnej mocy PDCA. Jeśli chodzi o SEO i ogólnie nowy marketing, etap Obserwacji obejmuje cały cykl PDCA.

DO

Etap Do jest prawdopodobnie najprostszy: masz już plan i teraz nadszedł czas, aby wprowadzić go w życie. W tym miejscu rozpoczyna się wdrażanie opracowanych zmian. Upewnij się, że dokumentujesz wszystkie kroki, obserwacje i dane na tym etapie. Dokumentacja ta stanie się kluczowa, gdy wejdziesz w fazę sprawdzania.

CHECK

Trzecia faza cyklu PDCA, Check, polega na ocenie wyników wysiłków poprzez analizę danych i obserwacji zarejestrowanych podczas fazy Do.

Jest to prawdopodobnie najważniejszy etap cyklu PDCA. W tym miejscu ocenia się postępy w realizacji planu, mierząc wpływ działań i śledząc powiązane wskaźniki.

Ocena powinna być dokładna, porównując zebrane dane z oczekiwanymi wynikami. Nie powinno to być trudne – ale będzie wymagało obiektywnego podejścia do wyników. Oznacza to przyglądanie się wszystkim aspektom, od największych sukcesów po drobne wpadki, i wyciąganie z nich wniosków.

ACT

Teraz, gdy już wykonałeś swoją pracę i sprawdziłeś wyniki, nadszedł czas, aby podjąć działania na podstawie tych ustaleń. Faza Act to etap, w którym dokonujesz niezbędnych korekt, udoskonalasz swoje procesy i wdrażasz zmiany w oparciu o spostrzeżenia z fazy Check.

Co ważne, poprawki i udoskonalenia powinny być wprowadzane nie tylko dla tego konkretnego projektu, nad którym pracujesz. Wręcz przeciwnie, PDCA zakłada przeniesienie ustaleń na inne istotne obszary procesów biznesowych i działań organizacyjnych, aby zapewnić holistyczne podejście do ciągłego doskonalenia procesów.

PDCA: ŚCIĄGA
PlanZidentyfikuj problem, przeanalizuj go i opracuj plan.
DoWdrażanie zmian zgodnie z planem.
SprawdźOceń wyniki tych zmian za pomocą odpowiednich wskaźników.
UstawaWprowadź poprawki do swoich procesów w oparciu o wyniki fazy sprawdzania.

Zastosowanie PDCA w SEO

Powyższe to tylko teoria. Aby zrozumieć moc PDCA, wykorzystajmy przykład z naszego własnego podwórka. Oto jak PDCA pomaga nam on rozwijać się i przynosić jeszcze lepsze wyniki naszym klientom.

Postanowiliśmy podzielić się trzema małymi studiami przypadków (case studies) z ostatnich miesięcy.

Zacznijmy od krótkiego zarysu tego, jak wykorzystaliśmy PDCA w SEO dla jednego z naszych klientów.

Cykl PDCA w strategiach digital marketingu

Klient, właściciel sklepu CBD, chciał wejść na rynek cyfrowy z witryną e-commerce. Firma ta oferowała szeroką gamę produktów, co od samego początku było wielką zaletą.

Nisza była jednak na tyle konkurencyjna, że nie dawała klientowi przewagi nad innymi sklepami. Tutaj właśnie pojawiliśmy się my, aby pomóc wyrównać szanse.

Celem było zoptymalizowanie witryny pod kątem wysoce specyficznych słów kluczowych związanych z produktami klienta, zwiększenie ruchu organicznego, a co za tym idzie – zwiększenie przychodów sklepu internetowego klienta.

  1. Podeszliśmy do tego projektu zgodnie z zasadami PDCA. Zaczęliśmy od planu opartego na danych zebranych podczas naszego procesu SEO discovery. Pozwoliło nam to ocenić skuteczność obecnej strategii klienta i znaleźć potencjalne luki, które moglibyśmy wypełnić.
  2. Etap Do w pierwszym cyklu obracał się głównie wokół content marketingu. Opisy produktów wymagały odświeżenia: uczyniliśmy je bardziej przyjaznymi dla SEO i dostosowanymi do potrzeb potencjalnych klientów. Przeprowadziliśmy również kampanię backlinkową skierowaną na odpowiednie strony internetowe, aby zwiększyć ruch – standardowe strategie i taktyki.
  3. Pierwszy duży raport był momentem, w którym powiedzieliśmy: Sprawdzam (Check)! Gdy poinformowaliśmy o wzroście ruchu, nasz klient był więcej niż zadowolony. Oznaczało to, że nasza strategia działała – ale nie byliśmy jeszcze czołowym graczem.
  4. Wykorzystaliśmy więc nowe dane do określenia następnych kroków. Witryna miała wysoki współczynnik odrzuceń – musieliśmy opracować plan, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników na stronie. Doprowadziło to do kolejnego cyklu PDCA.
Cykl 2:

Drugi cykl polegał na utrzymaniu klienta na stronie. Wdrożyliśmy szereg ulepszeń w projekcie i układzie strony internetowej, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika i interaktywną.

Cykl 3:

Trzeci cykl obejmował stworzenie dalekosiężnych planów. Po ustabilizowaniu pozycji marki potrzebowaliśmy jedynie ustrukturyzowanego podejścia do ciągłej poprawy widoczności klienta.

Czego możemy się nauczyć z tego projektu: Każdy etap projektu przyniósł wiele nieoczekiwanych wyzwań, które same w sobie napędzały cykl PDCA. Kiedy rozpoczęliśmy współpracę z tym klientem, nie mieliśmy wszystkich odpowiedzi, ale dzięki iteracyjnemu zastosowaniu PDCA udało nam się zapewnić znacznie więcej niż tylko przewagę konkurencyjną.

Cykl PDCA w doskonaleniu procesów SEO

Jako agencja NoN, nasza praca nie kończy się na pomyślnym wdrożeniu zmian SEO – zawsze staramy się ulepszać nasze własne procesy.

Sama natura SEO nie pozwala nam na opracowanie tylko jednego statycznego planu dla naszych klientów i spoczywanie na laurach. Zamiast tego musimy szukać nowych wzorców i działać zgodnie z nimi, stale udoskonalając nasze strategie i taktyki.

Sposób w jaki działa nasz Content Team najlepiej obrazuje ten cykl w akcji. To było dla nas naturalne, aby być proaktywnym i wykorzystać cykl PDCA do ulepszenia naszych procesów związanych z treścią. Oto krótki przykład:

  1. Z każdym nowym wydarzeniem w świecie SEO jesteśmy gotowi do wprowadzenia zmian w naszym procesie. Ale najpierw planujemy. Oceniamy nową rzecz, przeprowadzamy burzę mózgów na temat jej potencjalnych zastosowań i ustalamy wymierne cele. Zwykle angażuje to cały zespół, ponieważ wszyscy członkowie wnoszą swój wkład i perspektywę, upewniając się w ten sposób, że podejmujemy świadome decyzje z różnych punktów widzenia.
  2. Po zatwierdzeniu planu przez wszystkich, kolejnym krokiem jest Do. Nasz zespoły zaczyna wdrażać nowe podejście, narzędzie lub strategię, jednocześnie śledząc wyniki i wyzwania, jakie one przynoszą.
  3. Etap sprawdzania jest kluczowym momentem przesądzającym o przydatności nowego podejścia. Analizujemy zebrane dane i porównujemy je z poprzednimi wynikami. Dzięki obecnym narzędziom wykraczamy poza standardowe wskaźniki ilościowe – sprawdzamy, jak wpływają one na kluczowe wskaźniki wydajności.
  4. Jak można się domyślić, w ostatnim etapie bierzemy nowy szablon i aktualizujemy go dalej. Bardzo często etap ten łączy się z pierwszym krokiem cyklu PDCA – projekty, nad którymi pracujemy, nie kończą się nagle, ale przekształcają się w coś większego. Dobre wyniki naszego poprzedniego planu stają się standardem, który staramy się poprawić w kolejnych etapach. Cykl trwa dalej.

Internet to niesamowicie zmienny krajobraz. Dlatego też żaden element SEO nie może pozostać nienaruszony, włączając w to tworzenie treści.

Sama ilość artykułów publikowanych każdego dnia wymaga pewnego stopnia elastyczności od menedżerów treści i pisarzy. Mianowicie, musimy znaleźć adekwantny stosunek ilości tworzonych treści do ich jakości.

Cykl PDCA pomaga nam ustalić osiągalne cele w oparciu o najnowsze zmiany algorytmu i zalecenia Google. Dzięki temu możemy stale dostarczać wartościowe treści, które pomagają naszym klientom się wyróżnić.

Przemyslaw Puternicki
Content Specialist

Proces PDCA jest niekończącą się petlą. W idealnym świecie, zarządzanie projektem polegałoby na podążąniu jasno wytyczoną ścieżką omijając dobrze znane przeszkody.

Jednak nawet w przypadku najbardziej szczegółowo zdefiniowanych projektów rzadko można uniknąć konieczności zmiany planów, rozwiązania nowych kwestii (aktualizacje algorytmu Google nigdy nie są proste!) lub uwzględnienia nieoczekiwanych zmian. Dlatego właśnie polegamy na PDCA.

Podsumowanie

Cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) to stosunkowo prosta metoda skupiająca się na poprawie jakości, ciągłych szkoleniach i rozwoju.

Chociaż składa się tylko z czterech etapów, ta filozofia zarządzania zmianą i rozwojem narodziła się dzięki staranności i testom: udowodniono, że stale usprawnia procesy biznesowe (w tym kampanie marketingowe!) i ich wyniki.

Ten iteracyjny cykl nigdy się nie kończy. Po ukończeniu ostatniego etapu Działania (Act) powracasz do Planowania (Plan). Wiedza i postępy poczynione w każdym cyklu pomogą ci lepiej przygotować się do następnego.

W dłuższej perspektywie doprowadzi to do lepszego zrozumienia własnych metod i zapewni model zarządzania, który promuje ciągłe doskonalenie.

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check out latest blog posts

Opanuj cykl PDCA i popraw swoje SEO

Opanuj cykl PDCA i popraw swoje SEO

8min czytania

Jeśli jest jedna rzecz, której można być pewnym w świecie marketingu cyfrowego, to to, że trzeba się stale rozwijać, aby utrzymać się na powierzchni. Sposób, w jaki podchodzisz do tego zadania, decyduje o sukcesie, trwałości i znaczeniu twojego biznesu na rynku. Postępowanie zgodnie z zasadami PDCA może znacznie uprościć sprawę. Nie jest to tylko fikuśny […]

Czytaj więcej

Tworzenie treści BoFu, które konwertują

Tworzenie treści BoFu, które konwertują

8min czytania

Zwiększanie konwersji jest ostatecznym celem każdej strategii marketingowej. Atrakcyjne treści Bottom of Funnel (BoFu) mogą pomóc Ci osiągnąć ten cel znacznie szybciej, dając Twoim działaniom marketingowym znaczący impuls. Spośród trzech ToFu, MoFu i BoFu, to ostatni ma najbardziej bezpośredni wpływ na sprzedaż i przychody Twojej firmy. Odgrywa on znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji przez potencjalnych […]

Czytaj więcej

MoFu Content: Konwertuj leady na potencjalnych klientów

MoFu Content: Konwertuj leady na potencjalnych klientów

6min czytania

Trudno wskazać najważniejszą część lejka sprzedażowego, ale MoFu to niewątpliwie miejsce, gdzie dzieje się najwięcej content marketingowej magii. Na etapie środka lejka sprzedażowego utrwalasz relacje z potencjalnymi klientami i popychasz ich w kierunku zostania potencjalnymi klientami. Przekształcasz ich zainteresowanie w zamiar, sugerując wyjątkową wartość swojej oferty. Czym charakteryzują się treści MoFu? Co może tworzyć treści […]

Czytaj więcej

SaaS SEO: Zwiększ ruch i świadomość marki

SaaS SEO: Zwiększ ruch i świadomość marki

10min czytania

Software-as-a-Service (SaaS) jest niewątpliwie kluczowym modelem biznesowym we współczesnym IT, zarówno jeżeli sprzedajesz swój produkt na rynku B2B, jak i B2C. Jednak tym, co odróżnia zwykłe firmy SaaS od tych odnoszących sukcesy nie jest produkt. Wręcz przeciwnie – to strategie marketingowe wychodzą na pierwszy plan. Musisz znaleźć sposoby, aby zwiększyć zainteresowanie Twoją marką i ofertą. […]

Czytaj więcej

Aktualizacja Google na Marzec 2024: Co wiemy? [Nie panikuj!]

Aktualizacja Google na Marzec 2024: Co wiemy? [Nie panikuj!]

10min czytania

Niedługo po tym, jak Google wydało aktualizację rdzenia 2024 marca, wiele osób zgłosiło spadki widoczności. Czy powinieneś się martwić? Oto nasze podsumowanie.

Czytaj więcej

ToFu Content: Budowanie świadomości na szczycie lejka sprzedaży

ToFu Content: Budowanie świadomości na szczycie lejka sprzedaży

11min czytania

Treści ToFu mają kluczowe znaczenie dla budowania marki i przyciągania potencjalnych klientów. Ale jak je robić dobrze? My wiemy jak!

Czytaj więcej

Sekcja badań i rozwoju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ponad 400% wzrostu co miesiąc dzięki dedykowanej kampanii outreach | Link building dla SaaS

Ponad 400% wzrostu co miesiąc dzięki dedykowanej kampanii outreach | Link building dla SaaS

5min czytania

Czytaj więcej

Ekspansja SEO w e-commerce: wzrost sprzedaży o ponad 2000% i cztery nowe sklepy | strona internetowa e-commerce CBD

Ekspansja SEO w e-commerce: wzrost sprzedaży o ponad 2000% i cztery nowe sklepy | strona internetowa e-commerce CBD

8min czytania

Czytaj więcej

Wzrost ruchu o 141,68% dzięki ekspansji na USA | Strona SaaS E-commerce

Wzrost ruchu o 141,68% dzięki ekspansji na USA | Strona SaaS E-commerce

8min czytania

Czytaj więcej

Wzrost widoczności o 1200% w ciągu 5 miesięcy | Ekspansja SEO na Słowację i Rumunię

Wzrost widoczności o 1200% w ciągu 5 miesięcy | Ekspansja SEO na Słowację i Rumunię

7min czytania

Czytaj więcej

Od kary algorytmicznej do 373% wzrostu przychodów | Strona w branży Home & Garden

Od kary algorytmicznej do 373% wzrostu przychodów | Strona w branży Home & Garden

9min czytania

Czytaj więcej

Case study: 1375% wzrost ruchu w ciągu 9 miesięcy | Strona w branży sustainability

Case study: 1375% wzrost ruchu w ciągu 9 miesięcy | Strona w branży sustainability

7min czytania

Czytaj więcej

689 135 Więcej Odwiedzających dla Strony Internetowej FinTech SaaS

689 135 Więcej Odwiedzających dla Strony Internetowej FinTech SaaS

12min czytania

Czytaj więcej

Twoja strona może zarabiać 40-60% więcej!

O tyle średnio wzrasta ruch naszych klientów w ciągu 12 miesięcy.
Uzyskaj BEZPŁATNĄ 30-minutową konsultację tylko przez ograniczony czas!

0
Would love your thoughts, please comment.x